पार्टीलाई योगदान गरेकोले जिम्मा पाउने हो की जनतालाई योगदान गर्न सक्नेले ? YP: Achrya

यदि लोकतन्त्र हो भने ! पार्टीलाई योगदान गरेकोले जिम्मा पाउने हो की जनतालाई योगदान गर्न सक्नेले? विगतलाईमात्र हेर्ने हो की भविश्यलाई पनि ? सत्ता सञ्चालन क्याम्पसको परीक्षा जस्तो (पास नहुँदा सम्म दिईरहने) हो की परीक्षण (tested) भएपछि अलग हुने हो...